O nás

KDo jsme...

Naše mateřská škola "Šneček" sídlí v baťovském domku s dobrou dostupností MHD a v blízkosti centra města. Jsme škola rodinného typu s celkovou kapacitou 67 dětí, které jsou rozděleny do 3 tříd podle věku. Naší snahou je zajistit všestranný rozvoj dětí, vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti, ke vzájemné spolupráci a respektu. To vše formou hry, protože ta je pro děti důležitá a přirozená, prožitkovým učením, objevováním. Vzdělávání dětí probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem a individuálními potřebami dětí. Nově příchozím dětem ponecháváme dostatečný čas na adaptaci, u odkladových dětí se naopak zaměřujeme na to, aby další rok strávený v MŠ byl pro ně přínosem.
Pedagogové se průběžně vzdělávají a rozšiřují si své znalosti. Nové metody vzdělávání poté uplatňují pro vzdělávání dětí. Děti se seznamují s prvky muzikoterapie, kterou v naší MŠ vede paní učitelka 2.třídy. Ve třídě předškoláků je umístěna interaktivní tabule a tablety, učitelky děti seznamují s digitálním světem, který je dětem v dnešní době velmi blízký. Prvky arteterapie a tvoření pro děti, do své práce začleňují i další pedagogové.
K mateřské škole náleží menší hřiště, které v letošním roce 2024 projde kompletní rekonstrukcí. Lokalita také umožňuje dětem trávit čas v nedalekém lese, využíváme hřiště v okolí, chodíme na procházky. 
Škola má vlastní jídelnu a dětem nabízíme vyvážený, zdravý a pestrý jídelníček. 

NAD RÁMEC BĚŽNÝCH AKTIVIT...

Škola je zapojena do celoročního programu "Sportování v MŠ", kde si děti pod vedením zkušených trenérů vyzkouší různé druhy sportů. V rámci zdravého životního stylu děti v zimních měsících seznamujeme se saunováním, protože sauna je součástí naší školy. K dispozici máme také keramickou pec a jemnou motoriku u dětí rozvíjíme právě tvořením s hlínou. Zručnost dětí podporujeme v rámci projektu "Moy toy" do kterého jsou zapojeny učitelky ze všech tříd.
Vzhledem k dobré dostupnosti školy do centra, seznamujeme děti se světem kultury a to prostřednictvím návštěv divadel a kina, umožňujeme jim prožitkem poznat baťovskou kulturu, navštěvujeme knihovny a rozvíjíme u dětí čtenářskou gramotnost.  Pracujeme s dětmi v oblasti logopedické prevence. Na přání rodičů nově zkoušíme předškoláky seznamovat se s cizím jazykem a hravou formou jim představujeme anglický jazyk. 
Spolupracujeme s Plaveckým klubem Zlín a děti se mohou 2x ročně zapojit do plaveckého výcviku. Dále spolupracujeme s lyžařskou školou, kde se děti naučí lyžařské základy.
Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou, která přispívá ke vzájemnému poznání, během roku máme společná tvoření, ale i další aktivity v rámci tradic a svátků. Rádi bychom rodičům ukázali, jak se děti v naší škole cítí, jak pracují, jak se vzdělávají. Chceme, aby výchovně-vzdělávací činnosti rodiny a mateřské školy byly provázané.