1. třída

Motýlci

Představení třídy

V 1. třídě je ve školním roce 2023/2024 zapsáno 21 dětí, z toho 9 dívek a 12 chlapců. Jedná se o nejmladší děti ve věku 3 – 3, 5 let. Našim hlavním výchovným cílem je adaptace dětí. Zpočátku mají děti problém s odloučením od rodiny, usilujeme proto o vytvoření klidného prostředí a přátelské atmosféry. Snažíme se, aby se děti cítily příjemně, navázaly přátelské vztahy a začlenily se do kolektivu. Uspokojujeme základní biologické potřeby dítěte. 

Úzce spolupracujeme s rodinou v zájmu společného výchovně vzdělávacího působení. Dále děti seznamujeme s dodržováním základních pravidel. Klademe důraz na postupné osvojení hygienických a stravovacích návyků a sebeobsluhu. Rovněž pokládáme základy kulturních a společenských návyků. Učíme děti slušně pozdravit, poděkovat nebo poprosit. 

U všech dětí klademe důraz na jejich individualitu. Podporujeme jejich aktivitu a zvídavost. Prostor dáváme volné hře i pohybovým aktivitám. Rozvíjíme také jejich estetické cítění.

Třídní učitelky:   Vladimíra Taušová 

                          Dana Slavíková 

Školní asistent:  Bc. Veronika Šínová 

Uklízečka:          Jana Hajdučková 

Omlouvání dětí

Všechny děti omlouvejte na telefonním čísle, které je určeno pro naši třídu od 6:15 do 8:00. Dítě lze omluvit i prostřednitcvím SMS zprávy, nezapomeňte ale uvést jméno a přijímení dítěte. 

+420 770 320 036 


Děti je možné omluvit také prostřednictvím e-mailové adresy. E-mail nicméně slouží výhradně k výměně informací a pouze k dlouhodobému omlouvání nepřítomnosti dítěte. 

[email protected]

Kalendář akcí

  • PO
  • ÚT
  • ST
  • ČT
  • SO
  • NE

Jídelníček

Pondělí 29. 7. 2024
Přesnídávka
Rohlík, sýrová pěna, kapie, granko / 1/1, 6, 7 /
Ovoce, čaj
Oběd
Krupicová polévka s vejci / 1/1, 3, 7, 9 /
králík na kmíně, mačkaný brambor / 7 /
Svačina
chléb, celerová pomazánka, rajče, vitamínový čaj / 1/1-2, 7, 9 /
Zobrazit celý týden