Platby v mateřské škole

Kdy, co, jak a kolik?
Školné a stravné si škola strhává z účtu rodičů. Rodiče si musí ve své bance vyřídit povolení k inkasu před nástupem dítěte do mateřské školy. Číslo účtu školy pro inkasní platby je 1422924339/0800. Inkaso se strhává 15. dne v měsíci za uplynulý měsíc a částka zahrunuje školné a stravu. Školné na školní rok 2023/24 je 1000 Kč (předškoláci školné neplatí).