3. třída

Koťátka

Představení třídy

Do třídy "Koťátek" je zapsáno 25 dětí- 12 dívek a 13 chlapců.
Naši třídu navštěvují 5-7leté děti, které plní povinnou předškolní docházku a připravují se na roli školáka, z toho čtyři děti jsou s odkladem povinné školní docházky- těmto dětem se intenzivně věnujeme, aby pro ně byl další rok v MŠ přínosem a aby byly připraveny na úspěšný vstup do základní školy. 
V průběhu září jsme si s dětmi vytvořili pravidla týkající se vzájemných vztahů, chování ve třídě a při pobytu venku. Tato pravidla si neustále připomínáme.
Děti se snažíme připravit na vstup do školy. Učíme se hravou formou.
Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte. Podporujeme vzájemnou spolupráci, dětská přátelství, samostatnost každého dítěte, ohleduplnost k druhému a pomoc kamarádovi.
Dbáme na posílení jazykových a komunikativních kompetencí dětí a na kvalitu výslovnosti. V mateřské škole využíváme logopedické chvilky při všech činnostech a vzájemně se prolínají se vzdělávacím programem během celého dne. Logopedickou prevenci zajišťuje paní ředitelka.  
U dětí se zaměřujeme na pohybové dovednosti, zdokonalení pravolevé a prostorové orientace, zvládání koordinace ruky a oka. Děti se učí jednoduchým logickým a myšlenkovým operacím, čtenářské gramotnosti, orientaci v matematických pojmech, zdokonalování sluchového vnímání, chápání časových pojmů. 
U dětí prohlubujeme schopnost koncentrace, pozornosti a paměti, která je důležitá pro vstup do 1. třídy ZŠ. 
Dále klademe důraz na jemnou motoriku, zdokonalujeme úchop psacích potřeb a uvolnění svalstva ruky.
Vzdělávání dětí obohacujeme o soubor tematicky zaměřených interaktivních programů- děti pracují na interaktivní tabuli a na tabletech s programem iŠkolička- Barevné kamínky.
Při pobytu venku se  seznamujeme s okolím mateřské školy, s naším městem, poznáváme přírodu a využíváme školní zahradu.
Během školního roku dětem přibližujeme také různé lidové zvyky a tradice (Dýňování, Mikulášská besídka, Vánoce, oslavy Masopustu, vynášení Morany, Velikonoce, Čarodějnický den...)
Pravidelně se s dětmi účastníme různých kulturních akcí- návštěva divadla, kina, knihovny.  S dětmi  vystupujeme i na Vítání občánků. Jednou týdně v naší třídě probíhá kroužek angličtiny, kde se děti hravou formou seznamují s cizím jazykem. 
Jsme zapojeni do programu Sportování pro mateřské školy, kde se děti seznamují s různýmu druhy sportů. Dvakrát ročně probíhá plavecký výcvik v Městských lázních Zlín.  
Pořádáme zimní a jarní tvoření pro rodiče s dětmi a akce pro celou rodinu na školní zahradě.

Od 6:15 hod do 7:00 hod. se děti schází ve třídě "Motýlků".
Provoz naší třídy je stanoven od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Od 15:30 hod. se děti rozchází opět ve třídě "Motýlků".


O děti se starají paní učitelky: Jolana Chmelová
                                                   Markéta Vývodová
                                                    
Úklid zajišťuje: Ivana Ledlová

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,
prosíme vás, děti omlouvejte telefonicky na naší třídě (Koťátka) 
na telefonním čísle  770 320 035
od 7:00 hod. do 8:00 hod.

Omluvenky můžete posílat i formou SMS zprávy na stejné číslo.

E-mail naší třídy ([email protected] ) neslouží k omlouvání dětí, je určen pouze k výměně informací.
Děkujeme za pochopení.

Kalendář akcí

  • PO
  • ÚT
  • ST
  • ČT
  • SO
  • NE

Jídelníček

Pondělí 29. 7. 2024
Přesnídávka
Rohlík, sýrová pěna, kapie, granko / 1/1, 6, 7 /
Ovoce, čaj
Oběd
Krupicová polévka s vejci / 1/1, 3, 7, 9 /
králík na kmíně, mačkaný brambor / 7 /
Svačina
chléb, celerová pomazánka, rajče, vitamínový čaj / 1/1-2, 7, 9 /
Zobrazit celý týden